رزومه دکتر رضا احمدی

تاریخ تولد  : 1357/2/24

محل تولد  : قائمشهر

تخصص‌‍‌ها:

اختلالات روانپزشکی

روان درمانی

مشاوره ازدواج

زوج درمانی

مشاوره جنسی

اختلالات جنسی

طب روان جنسی

پارافیلیا و اعتیاد جنسی

logo-ahmadi
دکتر رضا احمدی

سوابق تحصیلی

سال 1385

پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ التحصیل سال 1385.

 

سال 1394

تخصص روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی گیلان فارغ التحصیل سال 1394.

رتبه دوازدهم بورد کشوری سال1394 (رتبه 10% برتر قبولی اعلام شده توسط وزارت بهداشت)

 

سال 1395 - 1396

گواهینامه "دکتری مدیریت اجرایی کسب و کار-DBA" از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران سال 95-96

سال 1398

فلوشیپ  طب روان جنسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران سال۱۳۹۸

سال 1399

هیات علمی قراردادی ماده ۸۸ بیمارستان روزبه دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال ۱۳۹۹

دکتر رضا احمدی

سوابق آموزشی

سابقه پژوهشی

الف-مقالات چاپ شده انگلیسی

در موارد ستاره دار*، رضا احمدی، نویسنده مسوول مقاله بوده است

سابقه پژوهشی

ب-مقالات چاپ شده فارسی

  • سلیمانی ربابه، جلالی میرمحمد، احمدی رضا. نگرش دانشجویان مقطع بالینی رشته پزشکی و دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مورد طب مکمل و جایگزین.پژوهش در آموزش علوم پزشکی . بهار و تابستان 1392 :جلد 5، شماره 1، صفحه 21-13
  • سمیه شکرگزار، معصومه الهی، رضا احمدی ، جلال خیرخواه، محبوبه موروثی. بررسی شدت افسردگی در بیماران قلبی عروقی بستری دربیمارستان. مجله علوم پزشکی گیلان. 1393
سابقه پژوهشی

ج-پایان نامه ها

  • بررسی فراوانی کولیت اولسرو در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم شهر تهران(پزشکی عمومی)با نمره 19
  • بررسی خشونت نسبت به همسر و پیامدهای روانی افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) در همسران مصرف کنندگان شیشه مراجعه کننده به درمانگاه مرکز آموزشی درمانی شفا شهر رشت (دستیاری)با نمره 18/4
سابقه پژوهشی

د-کتاب‌ها

کتاب زوج درمانی

1. نویسنده اول کتاب راهنمای مدیریت بالینی دانشجویان تراجنسیتی به سفارش دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2. ترجمه کتاب The Heart Of Couple Therapy ( در مرحله چاپ)

3. ترجمه کتاب Female Sexual Function And Dysfunction
( درمرحله چاپ)

4. ترجمه کتاب Female Sexual Function And Dysfunction ( درمرحله ترجمه)

دکتر رضا احمدی

فعالیت‌های اجرایی

مسئول کلینیک ویژه چابهار به انتخاب پزشکان در سال‌های 1395 و 1396

مصاحبه رادیویی در مورد موضوع خشونت علیه زنان در روز جهانی خشونت در 5 آذر 95

دکتر رضا احمدی

شرکت در کارگاه‌ها و سمینارها

Final Program 9th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry “Advancing knowledge – Transforming Practice”Wednesday 21 October 2015
Seyed Mohammadrasoul Khalkhali Sharifi, Reza Ahmadi, Azam Hamidi, Homa Zarrabi, Kiomars Najafi, Robabe Soleimani & Somaieh Shokrgozar (Iran): Clinical features of Methamphetamine –induced Psychosis inpatients (post

کارگاههای آموزشی از جمله (مهارتهای ارتباطی،اخلاق حرفه ای،فرآیند یاددهی-یادگیری در محیط های آموزش بالینی،پزشکی مبتنی بر شواهد(EBM)،آموزش مبتنی بر توانمندی و روشهای نوین ارزیابی،روش تحقیق،روشهای نوین تدریس،CPR مقدماتی و پیشرفته،آموزش توجیهی برنامه تحول نظام سلامت،مدیریت خطر،مقدماتی اطفای حریق،خون و فراورده های خونی و سیستم مراقبت از خون ویژه پزشکان و...)

شرکت در همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی.درج مقاله"Domestic violence in Methamphetamine Psychotic Users,Psychiatric Inpatients and Healthy People: A Comparative Study" در پایگاه استنادی کنفرانسهای کشور"سیویلیکا".

Basic and clinical neuroscience congress 2013
Somayeh Shokrgozar, Reza Ahmadi, Azadeh Yousef nezhad, Masumeh Allahi, Mahboobeh Roshandel.. Prevalence of obsessive compulsive symptoms and its relation to positive and negative symptoms in patients with chronic schizophrenia (poster)

گواهی دوره آموزش 100 ساعته پزشکی ورزشی توسط فدراسیون پزشکی ورزشی

شرکت در کارگاه اعتیاد جنسی بیمارستان روزبه سال 96 و سوپرویژن اعتیاد جنسی و پارافیلیا دکتر فرنام

شرکت در دوره های زوج درمانی سیستمیک - تحلیلی دکتر رفعتیان، شناختی - رفتاری دکتر موتابی و هیجان مدار موسسه گرینبرگ

شرکت در کارگاه آموزش جنسی WHO در تهران تابستان 98

Basic and clinical neuroscience congress 2014
somayeh shokrgozar, reza ahmadi, mahbobeh roshandelrad, mahdiyeh pakdaman. Relationships to Psychopathology, impulsivity and socio-demographic among patients with schizophrenia (poster)

6- کارگاه rTMS مرکز ملی اعتیاد سال95 و کارگاه QEEG دانشگاه تهران بهمن 96

شرکت در دوره های روان درمانی تحلیلی سوپرویژن دکتر صنعتی، بیون دکترعلی سبحانی، کلاین دکتر معین، وینیکات دکتر کالدول، سوپرویژن دکتر گلبندی دپارتمان روان درمانی بیمارستان روزبه سال 97-98

شرکت در دوره درمان هیجان مدار موسسه گرینبرگ

شرکت در دوره آموزش جنسی دکتر طباطبایی سال 98

شرکت در کارگاه اعتیاد به اینترنت و بازی مرکز ملی اعتیاد سال 98